Hà Nội: Năm 2020, 100% các đơn vị, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT

10:00 | 13/01/2020 | CA CÔNG CỘNG
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2020 trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, Hà Nội phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 95% số người thuộc diện tham gia; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 95% số người thuộc diện tham gia; tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 30%; 100% các đơn vị, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT (nhất là các đơn vị hành chính, hành chính sự nghiệp).

Cùng với đó, Hà Nội đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT. Tỷ lệ nợ đóng BHXH bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ nợ bình quân của cả nước để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT; đảm bảo chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong nguồn dự toán được giao. Đảm bảo việc chi trả các chế độ BHXH, BHTN; đẩy mạnh hình thức chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua thẻ ATM.

Để hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2020, Hà Nội tập trung triển khai thực hiện nhiều nội dung, như: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT; đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; quản lý, sử dụng kinh phí khám chữa bệnh BHYT hiệu quả… Trong đó, chú trọng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: Trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHYT theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015; Công an thành phố điều tra, xác minh, khởi tố đối với những công ty, doanh nghiệp cố tình nợ, trốn đóng BHXH do BHXH thành phố chuyển hồ sơ; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố đưa ra truy tố, xét xử án điểm để răn đe, ngăn chặn đối với những doanh nghiệp cố tình chây ỳ, nợ đóng, trốn đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động nhằm giảm tối đa tình trạng nợ đóng BHXH để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động…

Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai các quy trình thủ tục hành chính, đồng thời, cập nhật, hướng dẫn kịp thời những thay đổi về chính sách BHXH, BHYT của Đảng, Chính phủ và của BHXH Việt Nam. Yêu cầu các đơn vị, tổ chức thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đối với các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT; tăng cường sử dụng các dịch vụ bưu chính công trong việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Tuệ Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới