Phiên họp thứ nhất Ban Soạn thảo Nghị định quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ

10:00 | 06/10/2023 | CA CQNN
Sáng ngày 05/10, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức phiên họp thứ nhất của Ban Soạn thảo xây dựng Nghị định quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ. Đồng chí Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Trưởng Ban Soạn thảo chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập là đại diện các hệ Cơ yếu, các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ; đại diện Trung tâm Công nghệ thông tin - Cơ yếu/Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Tư lệnh 86/Bộ Quốc phòng, Vụ Pháp chế/Bộ Quốc phòng, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia/Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đồng chí Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Trưởng Ban Soạn thảo Nghị định chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, đại diện cơ quan thường trực Ban Soạn thảo công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Ban Soạn thảo xây dựng Nghị định quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ; Báo cáo tình hình xây dựng dự thảo Nghị định. Theo đó, việc xây dựng Nghị định nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp, bao quát được thực tiễn, cũng như thuận lợi trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; đảm bảo tính hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về cơ yếu, chữ ký số chuyên dùng công vụ.

Theo Dự thảo được trình bày tại phiên họp, Nghị định gồm 07 chương, 45 Điều và Phụ lục. Trong đó, Chương I - Những quy định chung có 07 Điều (Điều 1 đến Điều 7); Chương II - Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ có 02 Điều (Điều 8 và Điều 9); Chương III - Hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ có 16 Điều (Điều 10 đến Điều 25); Chương IV - Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ phục vụ phát hành, kiểm tra hộ chiếu có 05 Điều (Điều 26 đến Điều 30); Chương V - Sử dụng chữ ký số, chứng thư chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số có 05 Điều (Điều 31 đến Điều 35); Chương VI - Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 06 Điều (Điều 36 đến Điều 41); Chương VII - Điều khoản thi hành có 04 Điều (Điều 42 đến Điều 45).

Tham gia ý kiến trực tiếp tại phiên họp, các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị của cơ quan thường trực Ban Soạn thảo trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định. Các ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung, kết cấu dự thảo và tập trung cho ý kiến cụ thể vào từng chương, điều, khoản của dự thảo Nghị định để đạt hiệu quả và chất lượng cao.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Đồng chí Trưởng ban Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng Ban Soạn thảo đánh giá cao tinh thần làm việc cũng như đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự. Các ý kiến tham gia rất thẳng thắn, sát với thực tiễn, mang tính xây dựng nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với quy định của Luật Giao dịch điện tử năm 2023. Đồng chí Trưởng ban cũng nhấn mạnh đến các nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện trong thời gian tới.

Đồng chí Vũ Ngọc Thiềm cũng đề nghị cơ quan thường trực của Ban Soạn thảo (Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin) nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến tại phiên họp để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định; lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan theo đúng trình tự, thủ tục, quy định, tiến độ và kế hoạch đã đặt ra.

Bích Ngoan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới