Bến Tre đẩy mạnh chuyển đổi số để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

12:00 | 05/08/2022 | CA CQNN
Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre cấp chứng thư số chuyên dùng cho 391 tổ chức, 1.206 cá nhân và cấp phôi SIM PKI có tích hợp chữ ký số cho 138 cá nhân để thực hiện ký số trên thiết bị di động.

Triển khai nhiều nhiệm vụ chuyển đổi số

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Bến Tre đã ban hành nhiều kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số để thực hiện các theo kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Trong đó, nhiều đầu việc, nhiệm vụ chuyển đổi số trên các lĩnh vực, các ngành thuộc cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đã được đẩy mạnh thực hiện và đạt được nhiều kết quả khả quan.

Đối với nhiệm vụ rà soát, đề xuất các dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, ưu tiên thực hiện tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu và danh mục các thủ tục hành chính, thì hiện tại, tỉnh đã triển khai 23/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án số 06. Có 2 dịch vụ công thiết yếu chưa triển khai gồm: Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận. Về thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe, tỉnh đã triển khai tích hợp đối với thủ tục cấp đổi, chưa triển khai thủ tục cấp lại giấy phép lái xe.

Tỉnh cũng đã ban hành kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0 nhằm định hướng trong công tác xây dựng chính quyền điện tử địa phương. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đang được nâng cấp bổ sung, hoàn thiện các chức năng thực hiện số hóa theo quy định.

Về hạ tầng số, tỉnh Bến Tre đã đầu tư thuê cung cấp dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn, kết nối tới 100% các sở, ban, ngành, 100% UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.

Đối với kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, toàn tỉnh có 1.776 thủ tục hành chính, đã triển khai cung cấp 1.420 thủ tục hành chín thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đạt 100% đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện, 80% so với tổng số thủ tục hành chính của tỉnh. Tỉnh đã tích hợp 979 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia, đạt 69% so với tổng dịch vụ công trực tuyến đang cung cấp trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có 416 dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ, đạt 29%. Tổng số hồ sơ của các dịch vụ công trực tuyến được tiếp nhận và giải quyết trên môi trường điện tử 58.907 hồ sơ, trong đó mức độ 3 là 15.735 hồ sơ, mức độ 4 là 43.172 hồ sơ.

Để phục vụ cho người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện tra cứu hồ sơ, nộp hồ sơ trực tuyến, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng, hoàn thiện ứng dụng "Dịch vụ công Bến Tre" trên các thiết bị di động. Đồng thời, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh cũng đã tích hợp thành công dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của 3 nhà mạng (VNPT, Viettel, Mobifone), cho phép người dân, doanh nghiệp có thể ký số công cộng trên các tờ khai, mẫu đơn điện tử của các dịch vụ công trực tuyến, tạo tính pháp lý cho các hồ sơ điện tử.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre cũng phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp chứng thư số chuyên dùng cho 391 tổ chức, 1.206 cá nhân và cấp phôi SIM PKI có tích hợp chữ ký số cho 138 cá nhân để thực hiện ký số trên thiết bị di động.

Tỉnh đã triển khai thí điểm hệ thống trợ lý ảo hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo. Hiện tỉnh đang đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm hỗ trợ triển khai trợ lý ảo trong năm 2022 để giúp lãnh đạo tỉnh tra cứu và hỏi nhanh các thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

Đối với kế hoạch chuyển đổi số cho 1.000 doanh nghiệp, tỉnh Bến Tre đã triển khai các nội dung hỗ trợ như: Chữ ký số doanh nghiệp, hóa đơn điện tử, xây dựng website thương mại điện tử chuyên nghiệp, phần mềm họp trực tuyến Microsoft Teams, tổng đài ảo CloudFone chăm sóc khách hàng, giải pháp tăng nhận diện thương hiệu doanh nghiệp.

Phòng Điều khiển và Giám sát hạ tầng đô thị thông minh tại UBND TP. Bến Tre

Xác định các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Trong 6 tháng cuối năm năm 2022, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động, giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.

Ngoài ra, tỉnh Bến Tre thúc đẩy thực hiện triển khai ứng dụng nền tảng dạy học trực tuyến đến 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn; Triển khai hoàn thành các nội dung chuyển đổi số ngành Y tế về phần mềm quản lý y tế cơ sở HMIS-vnCARE, hệ thống Telehealth (hội chẩn từ xa)…; Triển khai đề án số hóa tài liệu lưu trữ điện tử lịch sử tỉnh; Tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch; Triển khai số hóa dữ liệu các khu, cụm công nghiệp trên nền tảng bản đồ số 4D và số hóa hiện trạng khu vực/vị trí dự án mời gọi đầu tư.

Bến Tre cũng sẽ tập trung hỗ trợ người nộp thuế là cá nhân không kinh doanh thực hiện đăng ký, kê khai thuế qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Triển khai phần mềm eTax Mobile (thuế điện tử) tạo thuận lợi cho người nộp thuế là cá nhân sử dụng các thiết bị điện tử để nộp thuế nhằm thúc đẩy việc sử dụng hóa đơn điện tử, gắn với phát triển kinh tế số.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa là thực hiện giai đoạn 2 của Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp tỉnh "Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển du lịch thông minh tỉnh Bến Tre". Hoàn chỉnh phần mềm an sinh xã hội quản lý các lĩnh vực thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội…

Tuệ Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới