Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

15:00 | 12/09/2022 | CA CQNN
Hòa chung khí thế của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, chào mừng 77 năm ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam (12/9/1945 - 12/9/2022), sáng ngày 12/9, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; các đồng chí Lãnh đạo Ban và nguyên Lãnh đạo Ban; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Ban và các hệ Cơ yếu. Đến dự còn có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của một số Bộ, ngành, Sở….

Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, đồng chí Đặng Duy Mẫn, Cục trưởng Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin chia sẻ, thực hiện Nghị định 26 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, ngày 18/7/2007, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ ban hành Quyết định số 595/QĐ-BCY thành lập Trung tâm Chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ trực thuộc Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã (Ban Cơ yếu Chính phủ), đánh dấu sự ra đời của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Thực hiện Nghị định 09/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2014 trên cơ sở phát triển Trung tâm Chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ.

Đồng chí Đặng Duy Mẫn nhấn mạnh, trải qua chặng đường 15 năm hình thành, phát triển, cán bộ, nhân viên Trung tâm Chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ trước đây, nay là Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin đã luôn đoàn kết, cố gắng, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều thành tích nổi bật: Tham mưu giúp Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ tăng cường và đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị trong việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ cải cách hành chính, phát triển chính phủ điện tử và chuyển đổi số; Thường xuyên đầu tư mở rộng, cải tiến quy trình, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và tiến độ cung cấp, sản xuất chứng thư số, đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, tổ chức; phát triển, mở rộng hạ tầng kỹ thuật hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; Duy trì đảm bảo an toàn, liên tục cho hệ thống đáp ứng nhu cầu triển khai ứng dụng chữ ký số phục vụ công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp và ứng dụng trong hệ thống thông tin của cơ quan Đảng, Nhà nước; Xây dựng Đảng bộ trong sạch, xây dựng cơ quan Cục vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có phẩm chất năng lực ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Đặng Duy Mẫn, Cục trưởng Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin đọc diễn văn tại buổi lễ.

Ghi nhận những thành tích và đóng góp trong quá trình hình thành và phát triển, tập thể và nhiều cá nhân của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin đã được cấp có thẩm quyền trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, ngày 11/8/2022, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 889/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin. Đây là niềm vinh dự tự hào, đồng thời là sự cổ vũ động viên lớn lao để Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin. Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, đồng chí Trưởng ban chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin đã đạt được trong thời gian qua.

Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin. 

Đồng chí Trưởng ban nhấn mạnh, trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, mặc dù có nhiều khó khăn, nhiệm vụ chính trị ngày càng nặng nề, nhưng với trách nhiệm là cơ quan tham mưu, giúp Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, tổ chức thực hiện cung cấp chữ ký số phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin luôn bám sát vị trí, chức năng để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban Cơ yếu Chính phủ giao cho, điển hình là công tác bảo đảm, cung cấp dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ được tiến hành khẩn trương, đáp ứng kịp thời 100% yêu cầu của các Bộ, ngành, địa phương, góp phần tích cực xây dựng Chính phủ điện tử, chính phủ số, chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí Trưởng ban đánh giá, thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. Tuy nhiên, xu thế chủ yếu vẫn là hòa bình, hợp tác và phát triển, toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế diễn biến hết sức nhanh chóng.

Đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức lớn đan xen. Sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và viễn thông diễn ra mạnh mẽ, đã và đang đặt ra những yêu cầu mới trong việc bảo đảm bảo mật thông tin trên tất cả các lĩnh vực. Vấn đề lộ, lọt thông tin bí mật Nhà nước tại một số cơ quan trọng yếu có chiều hướng gia tăng. Các thế lực thù địch tăng cường hoạt động gián điệp, thu tin mã thám, cài cắm, móc nối, mua chuộc với tính chất, mức độ ngày càng tinh vi, nghiêm trọng. Việc bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin ngày càng trở nên quan trọng, mang tính sống còn đối với các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Thực tế đó đã đặt ra cho Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam thêm nhiều nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi vừa khẩn trương, cấp bách, vừa phải đảm bảo bí mật, an toàn thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành.

Do vậy, cán bộ, nhân viên ngành Cơ yếu Việt Nam nói chung và cán bộ, nhân viên Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin nói riêng cần phải hết sức nỗ lực, cố gắng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thời gian tới, cán bộ nhân viên Cục cần phát huy trí tuệ, bản lĩnh, bài học kinh nghiệm, tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa và triển khai thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển công tác cơ yếu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ mới; góp phần triển khai thực hiện thành công Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.

Nhân dịp này, đồng chí Vũ Ngọc Thiềm đã thay mặt Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của các ban, Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Cơ yếu trong suốt quá trình hình thành, phát triển của ngành Cơ yếu Việt Nam nói chung, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin nói riêng.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Vũ Ngọc Thiềm cũng bày tỏ và tin tưởng rằng Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin sẽ tiếp tục phát triển; cán bộ, nhân viên luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với Huân chương Lao động hạng Ba và các phần thưởng cao quý đã được Đảng, Nhà nước trao tặng.

Bích Thủy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới