Bắc Ninh tăng cường công tác bảo đảm an toàn an ninh thông tin

14:00 | 15/01/2018 | CHÍNH SÁCH - CHIẾN LƯỢC
Cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng thành công Chính quyền điện tử vào năm 2018, từng bước xây dựng mô hình thành phố thông minh, hướng tới xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, một trong những nhiệm vụ quan trọng được tỉnh quan tâm là công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin (ATANTT).


Khóa đào tạo tập huấn về an toàn ANTT cho cán bộ công chức về 
CNTT do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức

Tăng cường an ninh – an toàn bảo mật cho toàn bộ hệ thống CNTT là một trong 5 mục tiêu về CNTT để xây dựng mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030 được nêu tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12/4/2017 của HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Để thực hiện mục tiêu đó, bên cạnh việc ban hành các cơ chế chính sách về CNTT, tỉnh Bắc Ninh tập trung đầu tư phát triển hạ tầng CNTT: Hệ thống mạng WAN nội tỉnh kết nối tới 159 cơ quan, ban, ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã; các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã đều được kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng. 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện và hầu hết cấp xã đã kết nối mạng LAN. Hệ thống hội nghị truyền hình của Bắc Ninh được duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật cho các cuộc họp trực tuyến giữa UBND Tỉnh với Chính phủ và các cơ quan Trung ương. Đặc biệt, hiện nay Bắc Ninh đang xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu theo tiêu chuẩn Tier III của quốc tế. Trung tâm không chỉ đáp ứng cho kiến trúc chính quyền điện tử của Bắc Ninh, mà còn đáp ứng cho mô hình thành phố thông minh sau này.

Ứng dụng CNTT tại các cơ quan nhà nước đang từng bước làm thay đổi thói quen và lề lối làm việc cũ, chuyển dần sang phương thức làm việc mới, khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp và minh bạch, với sự hỗ trợ của mạng Internet, thư điện tử, các hệ thống thông tin quản lý. Toàn tỉnh hiện có 8.633 cán bộ, công chức, viên chức được cấp tài khoản thư điện tử. Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành giữa Văn phòng Chính phủ tới cấp xã được kết nối liên thông; tích hợp phần mềm Một cửa điện tử vào dịch vụ công DVC trực tuyến; tích hợp SMS vào Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; phát triển hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân. Cổng thông tin DVC trực tuyến tỉnh Bắc Ninh đi vào hoạt động, cung cấp 1.792 DVC, trong đó 335 DVC mức 3,4… đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Về triển khai chứng thư số cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã cấp 434 chứng thư số, trong đó có 360 chứng thư số cho các cơ quan, tổ chức từ cấp tỉnh đến cấp xã…. Các cơ quan, đơn vị sử dụng hiệu quả chứng thư số trong các văn bản điện tử trao đổi trên môi trường mạng, sử dụng trong các giao dịch thuế điện tử, bảo hiểm xã hội điện tử….

Năm 2018, tỉnh Bắc Ninh tập trung nguồn lực đầu tư vào một số nhiệm vụ: xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu và Trung tâm điều hành thành phố thông minh; hệ thống camera giám sát, hệ thống hội nghị truyền hình toàn tỉnh; tăng cường các ứng dụng CNTT; triển khai trên 500 DVC trực tuyến mức độ 3,4, nâng tổng số DVC trực tuyến mức độ 3,4 lên 900 dịch vụ, chiếm khoảng 50% trong tổng số gần 1.800 DVC toàn tỉnh; chứng thư số sẽ được cấp đến các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo từ cấp tỉnh đến cấp xã; 100% các xã có Trang Thông tin điện tử thành phần….

Để hệ thống CNTT hoạt động ổn định, công tác đảm bảo ATANTT được tỉnh Bắc Ninh đặc biệt quan tâm. Tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với Ban Cơ yếu Chính phủ, phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo mật, xác thực và giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống ứng dụng CNTT tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 – 2020, nhằm huy động các nguồn lực tham gia tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo mật, xác thực, giám sát và ứng cứu sự cố an toàn thông tin đối với hệ thống CNTT của toàn tỉnh. Qua đó, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng thành phố thông minh. Phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và các đơn vị chức năng của Bộ TT&TT trong các hoạt động diễn tập, ứng cứu sự cố an toàn thông tin, giám sát đánh giá an ninh mạng; cảnh báo an toàn thông tin.

Một trong những nội dung quan trọng góp phần bảo đảm ATANTT mạng là công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên trách về ATANTT. Hiện nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã bố trí được cán bộ chuyên trách về CNTT. Trong đó, 18/20 sở, ban, ngành có 01 cán bộ chuyên trách, 8/8 UBND các huyện, thị xã, thành phố có 2 cán bộ chuyên trách về CNTT. Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên tổ chức tập huấn về CNTT, đặc biệt là lĩnh vực an toàn mạng, chứng thư số, chữ ký số cho các cán bộ chuyên trách về CNTT của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Qua đó, cán bộ chuyên trách nắm vững những quy định của pháp luật trong lĩnh vực CNTT, an toàn thông tin; chứng thư số và hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng; nâng cao kỹ năng quản trị, vận hành hệ thống CNTT, đảm bảo ATANTT. Từ đó góp phần ứng dụng hệ thống CNTT tại cơ quan, đơn vị mình.

Trong thời gian tới, Bắc Ninh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền, Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng của Ban Cơ yếu Chính phủ; Cục An toàn thông tin, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan của Bộ TT&TT, một số doanh nghiệp lớn có uy tín về lĩnh vực ATANTT, để khảo sát hệ thống ATANTT trên toàn tỉnh; tổ chức hội thảo ATANTT nhằm đánh giá thực trạng và tìm ra giải pháp tối ưu trong lĩnh vực này, nhằm xây dựng Chính quyền điện tử và thành phố thông minh; tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nâng cao năng lực đảm bảo ATANTT, ứng phó sự cố an ninh mạng cho các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Mở các lớp đào tạo chuyên sâu cho các cán bộ chuyên trách về CNTT; triển khai chữ ký số tới các cơ quan, đơn vị, ưu tiên triển khai chữ ký số cho văn bản điện tử của các cơ quan nhà nước, để trao đổi an toàn trên môi trường mạng.

Nguyễn Văn Hào - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới