Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai 149 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020

09:00 | 05/05/2020 | CHÍNH SÁCH - CHIẾN LƯỢC
Ngày 16/4/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 684/QĐ-BTTTT phê duyệt kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2020 của Bộ.

Theo đó, nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, trong năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ nâng cấp và cung cấp 149 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, gồm: Bưu chính có 6 dịch vụ sẽ nâng cấp từ mức 3; Công nghệ thông tin có 6 dịch vụ từ mức 2; Khoa học và Công nghệ có 2 dịch vụ; Báo chí có 15 dịch vụ từ mức 2, 3; Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử có 41 dịch vụ từ mức 2, 3; Xuất bản, In và Phát hành có 24 dịch vụ từ mức 2, 3; An toàn thông tin có 8 dịch vụ từ mức 3; Tần số vô tuyến điện có 8 dịch vụ từ mức 2, 3; Viễn thông có 32 dịch vụ từ mức 2, 3; Chứng thực điện tử quốc gia có 5 dịch vụ từ mức 2; Internet có 2 dịch vụ từ mức 2.

Theo kế hoạch, Bộ Thông tin và Truyền thông đặt ra mục tiêu cung cấp đầy đủ 100% các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ ở mức độ 4. Ngoài ra, phấn đấu tỷ lệ thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ trực tuyến trên tổng số thủ tục hành chính trực tuyến mức 3, 4 và tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến hàng năm tăng gấp đôi trong giai đoạn 2020 - 2021.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán phí, lệ phí (nếu có) trực tuyến, không dùng tiền mặt, bằng nhiều phương tiện khác nhau khi sử dụng dịch vụ công của Bộ; tận dụng hệ thống công nghệ thông tin sẵn có, chủ động bố trí, huy động nguồn lực tại chỗ để sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của tất cả các thủ tục hành chính; hỗ trợ, hướng dẫn, phổ cập kỹ năng để người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến nhằm nâng cao số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến của mỗi dịch vụ công.

Gia Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới