Nhật Bản xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển công nghệ lượng tử

16:00 | 23/12/2019 | CHÍNH SÁCH - CHIẾN LƯỢC

Hiện nay, chính phủ Nhật Bản đang xây dựng dự thảo về chiến lược quốc gia mới dựa trên ý tưởng là chính phủ sẽ hợp tác với các ngành công nghiệp và giới học thuật để có thể cạnh tranh trong cuộc đua toàn cầu về phát triển công nghệ mới này. Dự thảo kêu gọi xây dựng lộ trình trong khoảng 20 năm nhằm phát triển công nghệ lượng tử trong 4 lĩnh vực quan trọng, trong đó có máy tính lượng tử và mật mã lượng tử.

Theo dự thảo, chính phủ Nhật Bản sẽ trực tiếp quản lý dự án này và cung cấp hỗ trợ tài chính cần thiết. Trong 5 năm tới, chính phủ Nhật Bản sẽ chỉ định ít nhất 5 viện nghiên cứu và trường đại học trở thành các cơ sở nghiên cứu về lượng tử nhằm tập hợp nguồn lực công nghệ và con người. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng sẽ thành lập ít nhất 10 doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ lượng tử trong 10 năm tới. Đài truyền hình NHK cho biết chính phủ Nhật Bản dự kiến hoàn tất dự thảo này sớm nhất vào cuối năm 2019.

Công nghệ lượng tử cũng sẽ là một trọng tâm trong chương trình nghiên cứu và phát triển (R&D) “phóng tên lửa lên Mặt trăng" Công nghệ lượng tử sử dụng hạt photon và các hạt hạ nguyên tử khác để tạo ra đột phá mới trong công nghệ thông tin và truyền thông.

Bích Thủy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới