Quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

15:00 | 13/08/2011 | CHÍNH SÁCH - CHIẾN LƯỢC
Ngày 11/8/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 23/2011/TT-BTTTT quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Đối tượng áp dụng của Thông tư là các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, vận hành, sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước; Các đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước tại Trung ương, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước (sau đây gọi là Mạng chuyên dùng) là mạng truyền dẫn tốc độ cao, sử dụng phương thức chuyển mạch nhãn đa giao thức trên nền giao thức liên mạng (IP/MPLS) sử dụng riêng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng và Nhà nước, do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xây dựng, vận hành. Đơn vị sử dụng Mạng chuyên dùng là các cơ quan thuộc hệ thống chính trị tại Trung ương và địa phương có điểm kết nối vào Mạng chuyên dùng.

Nội dung Thông tư quy định về việc Quản lý và vận hành mạng chuyên dùng; Đảm bảo an toàn thông tin Mạng và thông tin trên mạng chuyên dùng; Sử dụng mạng chuyên dùng.

Thông tư quy định trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông, trách nhiệm của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam và các tổ chức có liên quan trong việc quản lý, vận hành và bảo đảm ATTT cho Mạng chuyên dùng; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sử dụng Mạng chuyên dùng.

Trong Thông tư cũng quy định rõ, các đơn vị sử dụng Mạng chuyên dùng có trách nhiệm đăng ký sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số với Ban Cơ yếu Chính phủ để bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trên Mạng chuyên dùng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới