Tình hình ban hành danh mục bí mật nhà nước tính đến ngày 31/10/2020

14:00 | 24/11/2020 | CHÍNH SÁCH - CHIẾN LƯỢC
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Luật được ban hành, thay thế Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10.

Việc triển khai thực hiện Pháp lệnh, công tác bảo vệ bí mật nhà nước đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được xây dựng trên cơ sở kế thừa những quy định còn nguyên giá trị của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000 và bổ sung những quy định mới, để phù hợp với thực tiễn bảo vệ bí mật nhà nước trong bối cảnh tình hình an ninh mạng trong nước và quốc tế ngày càng trở nên phức tạp, khó lường.

Đặc biệt, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước quy định phạm vi bí mật nhà nước là giới hạn thông tin quan trọng trong các lĩnh vực chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến quốc gia, dân tộc. Theo đó, nội dung điều luật này được xây dựng trên cơ sở phân loại lĩnh vực theo quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ, đây cũng là kết quả nghiên cứu, rà soát nội dung bí mật nhà nước tại 96 danh mục bí mật nhà nước hiện hành. Trong quá trình xây dựng, nội dung này cũng đã gửi xin ý kiến 39 Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan, tổ chức ở trung ương có liên quan trực tiếp đến việc lập danh mục bí mật nhà nước và đạt được sự đồng thuận cao của các cơ quan, tổ chức.

Một số văn bản về quy định bí mật nhà nước đã ban ban hành tính đến ngày 31/10/2020:

Ngày

Số hiệu

Tên văn bản

Ngày có hiệu lực

17/4/2020

38/2020/TT-BCA

Thông tư quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong công an nhân dân

01/7/2020

05/6/2020

774/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

01/7/2020

10/6/2020

808/QĐ-TTg

Quyết định về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh

01/7/2020

10/6/2020

809/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

01/7/2020

19/6/2020

872/QĐ-TTg

Quyết định danh mục bí mật nhà nước mức độ mật của hội cựu chiến binh việt nam

01/7/2020

07/7/2020

971/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc

07/7/2020

07/7/2020

969/QĐ-TTg

Quyết định về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

07/7/2020

07/7/2020

960/QĐ-TTg

Quyết định danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực nội vụ

07/7/2020

07/7/2020

970/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc tòa án nhân dân

07/7/2020

09/7/2020

988/QĐ-TTg

Quyết định về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

09/7/2020

24/8/2020

1295/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế

24/8/2020

24/8/2020

1294/QĐ-TTg

Quyết định về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

24/8/2020

26/8/2020

1306/QĐ-TTg

Quyết định về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước của quốc hội, cơ quan của quốc hội, cơ quan thuộc ủy ban thường vụ quốc hội, tổng thư ký quốc hội, văn phòng quốc hội và đoàn đại biểu quốc hội

26/8/2020

05/8/2020

1192/QĐ-TTg

Quyết định về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao

 

05/8/2020

04/8/2020

1178/QĐ-TTg

Quyết định về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế

04/8/2020

11/8/2020

1222/QĐ-TTg

Quyết định về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước của hội liên hiệp phụ nữ việt nam

11/8/2020

14/8/2020

1180/QĐ-TTg

 Quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc viện kiểm sát nhân dân

14/8/2020

03/9/2020

1369/QĐ-TTg

Quyết định về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại

03/9/2020

17/9/2020

82/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng

17/9/2020

23/9/2020

1441/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê

23/9/2020

24/9/2020

1451/QĐ-TTg

Quyết định về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực lao động và xã hội

24/9/2020

02/10/2020

1494/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng

02/10/2020

Bích Thủy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới