Tỉnh ủy Hải Dương và Hưng Yên quan tâm và làm tốt công tác cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin

14:00 | 27/05/2023 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Tiếp tục chương trình làm việc với các Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin, ngày 26/5/2023, Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ do đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ làm trưởng đoàn đã làm việc tại hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên.

Tham gia Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cục Cơ yếu Bộ Tổng tham mưu; Cục Viễn thông và Cơ yếu (Bộ Công an), Trung tâm Công nghệ thông tin - Cơ yếu (Văn phòng Trung ương Đảng); Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền và một số cơ quan, đơn vị chức năng của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Tiếp đón Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ đến làm việc, phía Tỉnh ủy Hải Dương có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; tại Tỉnh ủy Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện Lãnh đạo của các cơ quan chức năng của hai tỉnh.  

Trong buổi làm việc sáng ngày 26/5 với Tỉnh ủy Hải Dương, Đoàn công tác đã được nghe báo cáo kết quả, tình hình công tác cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin do Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương trình bày. Báo cáo cho biết, trong thời gian qua cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị có tổ chức cơ yếu trong địa bàn tỉnh đã luôn tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc bảo đảm cho hoạt động cơ yếu được diễn ra an toàn, thuận lợi, hiệu quả. Công tác phối hợp giữa các lực lượng cơ yếu trong tỉnh luôn được duy trì, nhất là trong việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 11/8/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 56-NQ/TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Hải Dương cũng đưa ra một số khó khăn, vướng mắc đang gặp phải như: việc triển khai các sản phẩm bảo mật và ứng dụng chữ ký số tại một số cơ quan, đơn vị còn chậm; ứng dụng chữ ký số trên các thiết bị di động thông minh còn hạn chế; một số thiết bị nghiệp vụ mật mã được trang bị từ lâu hoạt động kém hiệu quả; biên chế cán bộ làm công tác cơ yếu tại một số đơn vị chưa đảm bảo….

Toàn cảnh buổi làm việc với Tỉnh ủy Hải Dương

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã đánh giá cao các hoạt động, đóng góp trong công tác cơ yếu của tỉnh Hải Dương, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Cấp ủy, thủ trưởng sử dụng cơ yếu nhận thức được tầm quan trọng của công tác cơ yếu trong việc bảo vệ thông tin bí mật Nhà nước. Theo đó, để giảm thiểu những khó khăn đang gặp phải, Tỉnh ủy cần xây dựng kế hoạch huấn luyện tại chỗ và cử cán bộ, nhân viên cơ yếu tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ được Trung ương tổ chức; Tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng cơ yếu Quân đội, Công an, Đảng - Chính quyền trong công tác tham mưu triển khai nhiệm vụ cơ yếu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền và chỉ huy các cấp thông suốt, an toàn trong mọi tình huống.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Hải Dương

Tại buổi làm việc chiều cùng ngày với Tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Tỉnh ủy Hưng yên luôn chú trọng việc tuyên truyền, quán triệt, phổ biến và thực hiện nghiêm túc Luật Cơ yếu, Nghị quyết số 56, Nghị quyết số 27 và các quy định của pháp luật về công tác cơ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức và sử dụng cơ yếu; 100% cán bộ, nhân viên cơ yếu được đào tạo chuyên ngành về cơ yếu; công tác chuyển ngành, biệt phái, chế độ đối với người làm công tác cơ yếu được thực hiện đảm bảo đúng quy định;… Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật về cơ yếu đã được quán triệt, triển khai thực hiện, Thường trực Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung về bảo mật, an toàn thông tin phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Ngoài những kết quả đạt được mà đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã nếu trên, Tỉnh ủy Hưng yên cũng đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc ban hành các văn bản hướng dẫn và quy định cụ thể số lượng biên chế của tổ chức cơ yếu cấp tỉnh, cấp huyện; nâng cấp hạ tầng, bổ sung và thay thế trang thiết bị mật mã; cung cấp chứng thư số, thiết bị sao chép, lưu trữ dữ liệu an toàn cho các đơn vị, địa phương nhất là đối với đơn vị cấp huyện, xã.

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại các buổi làm việc với Tỉnh ủy, đồng chí Phó Trưởng ban Nguyễn Hữu Hùng luôn nhấn mạnh: các Ban, Bộ, Ngành, tỉnh, thành phố, các lĩnh vực cần đẩy mạnh chuyển đổi số, tiến lên hiện đại hóa; Ban và Ngành Cơ yếu cũng đang tích cực triển khai theo xu hướng đó, trong lộ trình đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 theo Nghị quyết số 56-NQ/TW, với mục tiêu xây dựng Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại. Theo đó vai trò, nhiệm vụ của cơ yếu tiếp tục được thực hiện theo phương thức làm chủ và hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu của thực tế. Đồng thời, sản xuất các trang thiết bị mật mã có thể tích hợp trong các hệ thống công nghệ thông tin hiện đại; chuyển đổi số công tác quản lý thông qua các sản phẩm mật mã thông minh, bảo đảm kỹ thuật nhanh chóng, kịp thời và thường xuyên được cập nhật.

Có thể khẳng định, lực lượng cơ yếu trong các thời kỳ luôn gắn liền với việc bảo vệ bí mật nhà nước, sự phát triển của Ngành Cơ yếu luôn gắn liền với sự phát triển của đất nước, của toàn xã hội. Nghị quyết số 56-NQ/TW thành công không thể chỉ dựa vào lực lượng cơ yếu mà còn là sự quan tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các Ban, Bộ, Ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị.

Dương Trường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới