Bình Định công bố 345 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4

18:00 | 19/03/2021 | CA CÔNG CỘNG
UBND tỉnh Bình Định vừa chính thức công bố Danh mục 188 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 157 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định tại địa chỉ: https://dichvucong.binhdinh.gov.vn.

Các dịch vụ công trực tuyến này thuộc thẩm quyền giải quyết của 17 sở, ban, ngành cùng các UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định được giao trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện Danh mục 188 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 157 dịch vụ công trực tuyến mức 4 thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định.
Cơ quan này cũng được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Cùng với việc công khai danh mục mới, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định phải đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm huy động sự tham gia rộng rãi và tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của đơn vị, đảm bảo số lượng hồ sơ phát sinh trực tuyến đáp ứng theo tỷ lệ quy định.
Theo số liệu thống kê, đến cuối năm 2020, tổng số thủ tục hành chính được cập nhật trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Bình Định là 1.789 thủ tục. Tổng số thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức 3, 4 là 270, chiếm 15,09%. 
Trong đó, có 185 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 85 dịch vụ mức 4, đạt lần lượt 10,34% và 4,75% tổng số thủ tục hành chính. Cũng trong năm 2020, số thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh Bình Định có phát sinh hồ sơ là 185 thủ tục, đạt 66%.

Biểu đồ tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định từ năm 2020 đến tháng 3/2021.

Như vậy, với danh mục mới được UBND tỉnh Bình Định ban hành, số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã tăng thêm 75 dịch vụ, với 3 dịch vụ mức 3 và 72 dịch vụ mức 4.
Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 trong tổng số thủ tục hành chính của Bình Định đã được cải thiện, nâng từ 4,75% lên đạt 8,77%, tăng gần gấp đôi, tuy nhiên, vẫn chưa đạt mục tiêu Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, tỉnh đạt được trong năm 2020 là đạt tối thiểu 30%. 
Trước đó, tại báo cáo tình hình thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia trong năm 2020, Sở TT&TT Bình Định cũng chỉ rõ, hạn chế của địa phương này chính là tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 chưa đạt chỉ tiêu quy định, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng chưa cao.
Nguyên nhân theo phân tích của Sở TT&TT tỉnh Bình Định, là do nhận thức về chuyển đổi số của một bộ phận công chức còn hạn chế; khả năng chuyển đổi điều kiện và môi trường làm việc chưa cao. Cùng với đó, người dân còn e ngại tiếp cận các dịch vụ CNTT, thiếu kỹ năng, thiết bị để thực hiện những dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. 
Trong 2 tháng đầu năm 2021, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4. Theo thống kê, tính đến ngày 20/2/2021, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 đã đạt 56,26%, cả nước đã có 37 tỉnh, thành phố hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 đạt 30%, nhưng vẫn còn 26 địa phương có tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 được cung cấp dưới 30%. 
Với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, từ ngày 9/12/2019 đến ngày 23/2/2021, đã tích hợp, cung cấp 2.789 dịch vụ công trực tuyến; có khoảng 109 triệu lượt truy cập, trên 446.000 tài khoản đăng ký; hơn 32 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trên 840.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến qua Cổng.

M.H

Tin cùng chuyên mục

Tin mới