Các báo cáo chuyên đề dự kiến tham gia tại Syscan

16:00 | 06/07/2011 | HỘI THẢO - HỘI NGHỊ
Để triển khai Nghị định 26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Chuẩn bị  Hội thảo “Hiện trạng và kế hoạch ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam”.

Thực hiện thỏa thuận giữa hai cơ quan, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức các Hội thảo về chủ đề “Hiện trạng và kế hoạch ứng dụng chữ ký số”nhằm đánh giá hiện trạng ứng dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số tại Việt Nam, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển Hạ tầng khóa công khai cũng như xây dựng các chính sách hướng dẫn để có thể nhanh chóng ứng dụng chữ ký số vào phục vụ an ninh- quốc phòng cũng như  phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Dự kiến sẽ có 01 hội thảo tại Hà Nội và 01 hội thảo tại TP Hồ Chí Minh.

Hội thảo tại Hà Nội sẽ do Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì, dự kiến tổ chức vào khoảng cuối tháng 10/2010. Thành phần tham dự sẽ có Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ TT&TT, Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ; lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin và các chuyên viên của các Ban, ngành, địa phương, tổ chức trong hệ thống chính trị ở Trung ương và các tỉnh phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra).

Hội thảo tại Hà Nội sẽ tập trung vào các nội dung sau:

1. Hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo mật và an toàn thông tin.

2. Tình hình triển khai cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI) tại Việt nam:

- CA chuyên dùng các cơ quan Đảng và Nhà nước ( do Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện); CA cho khu vực công cộng (do Bộ TT&TT quản lý); CA chuyên dùng nội bộ của một số cơ quan.

3. Giới thiệu về hệ thống CA chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị: Các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện và Hạ tầng kỹ thuật, các dịch vụ chứng thực chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp.

4. Lộ trình ứng dụng và triển khai chữ ký số cho các cơ quan Đảng và Nhà nước. Một số kết quả ứng dụng và triển khai hệ thống cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

Hội thảo tại TP. Hồ Chí Minh, dự kiến khoảng cuối tháng 9/2010, do Bộ TT&TT chủ trì tổ chức một cũng về chủ đề này với sự tham gia của Lãnh đạo Bộ TT&TT và các đơn vị chức năng của Bộ, Lãnh đạo UBNDTP.HCM; đại diện các cơ quan chuyên trách về CNTT của một số các Bộ, cơ quan Ngang Bộ, đại diện Sở TT&TT của các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình trở vào. Khách mời còn có một số doanh nghiệp cung cấp và ứng dụng chữ ký số, các chuyên gia trong lĩnh vực giao dịch điện tử và PKI.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới